Inscricións 2019

    O feito de participar no concurso ‘Creando Rural’ implica o consentimento dos participantes a que os seus nomes, voz e imaxe poidan ser empregados en publicacións do Grupo de Desenvolvemento Rural e en medios de difusión.